Initiatiefnemers

Mijn Digitale Werkplaats Drechtsteden in een initiatief van Da Vinci College en HBO Drechtsteden. Het komt voor uit de Versnellingsagenda Digitalisering MKB van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het ministerie heeft geld beschikbaar gesteld om met regionale initiatieven het mkb te ondersteunen. Hiermee willen ze ervoor zorgen dat het mkb ook in de toekomst succesvol blijft. MDW Drechtsteden wordt naast door het Ministerie van Economische Zaken ook gefinancierd door de gemeente Dordrecht en Rabobank IJsselmonde Drechtsteden.

Waarom mijn digitale werkplaats

De digitale wereld blijft in een rap tempo veranderen. Onder invloed van technologische ontwikkeling stellen klanten andere eisen. Om het voortbestaan van je onderneming veilig te stellen, kun je niet anders dan er in meegaan. Misschien zie je nu alleen nog maar beren op de weg, maar digitalisering biedt ook grote kansen: denk aan het efficiënter maken van bedrijfsprocessen, het vergroten van je klantenkring en beter kunnen inspelen op de wensen van je klanten door het gebruik van data. Gebrek aan kennis, tijd en geld maken het voor veel ondernemers lastig deze kansen te benutten. Hier willen wij, Mijn Digitale Werkplaats Drechtsteden, iets aan doen.

Ons doel

Ondernemers

We willen ondernemers ondersteunen bij het maken van stappen op het gebied van online ondernemen. Dit geeft hen nog meer mogelijkheden voor het uitbreiden van hun klantenkring en het verhogen van hun omzet. Wij geloven dat het maken van stappen in online ondernemen noodzakelijk is voor het voortbestaan van het mkb in de Drechtsteden.

Studenten

Daarnaast willen we studenten voorzien van goed en inspirerend onderwijs. Door studenten te laten werken aan praktijkcases zien ze direct de resultaten van de geleerde stof. En wie is meer bekend met de digitale wereld dan de jeugd? Zij zien digitale kansen en mogelijkheden waar veel ondernemers nog geen weet van hebben. Ook zijn zij de ondernemers/werknemers van de toekomst. Een win-win dus.

Voor wie is de gratis
ondersteuning bedoeld?

MDW Drechtsteden is er voor mkb-ondernemers met 2 tot 50 medewerkers. Voor ondernemers die hulp kunnen gebruiken bij hun online dienstverlening en/of verkoop. Veel ondernemers worstelen bijvoorbeeld met de volgende vragen:

  • Hoe zorg ik dat ik online goed vindbaar ben?
  • Hoe optimaliseer ik mijn webshop?
  • Wat zijn goede webshoptools?
  • Hoe leidt online ondernemen tot (meer) groei?
  • Hoe kan ik data inzetten voor meer omzet?
  • Wat is voor mij een goede online strategie?
  • Hoe krijg ik meer traffic op mijn website?

Hoe wij het aanpakken

Bij het oplossen van vraagstukken werken we samen met studenten van Da Vinci College en HBO Drechtsteden. De wereld van de huidige studenten speelt zich voor een groot deel online af. Zij zijn dan ook goed in staat ondernemers te wijzen op kansen en valkuilen.

Voor het maken van een professionele vertaalslag worden zij bijgestaan door expertbedrijven. Expertbedrijven zijn bedrijven uit de regio die al heel ver zijn op het gebied van online ondernemen. Zo krijg je als mkb-ondernemer goede en verrassende adviezen die rekening houden met de laatste trends en ontwikkelingen!

Kun jij online wel wat hulp gebruiken? Meld je aan en maak je bedrijf future-proof!